Chỉ là nói đến cái lạnh mà có đến 7 cách khác nhau

Chúng ta sẽ nghĩ ngay đến ” cool”. Nhưng trong thực tế thì có đến 7 cách khác nhau. Chúng ta cùng thử tìm hiểu xem những từ đó là từ nào nha ! 

Crisp /krɪsp/ dùng để miêu tả thời tiết lạnh, khô ráo, trong lành.
Brisk /brɪsk/ dùng để miêu tả gió khá lớn, mang không khí lạnh về.

Fresh /freʃ/ dùng để miêu tả thời tiết mát lạnh, có gió.

Hard /hɑːrd/ dùng để miêu tả thời tiết lạnh khắc nghiệt.
Raw /rɔː/ dùng để miêu tả trời rất lạnh, ẩm.

Frosty /ˈfrɒs.ti/ dùng để miêu tả trời lạnh, có băng tuyết mỏng

Biting /ˈbaɪ.tɪŋ/ dùng để miêu tả tình trạng (gió) lạnh cắt da cắt thịt, buốt, lạnh thấu xương 

 No one can make you feel inferior without your consent- Eleanor Roosevelt 

Hotline :  024 3792 1666

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *