10 câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn

Bạn muốn tìm kiếm những cơ hội mới nhưng chưa dám chỉ vì nỗi sợ tiếng Anh. Bạn sợ không vượt qua được vòng phỏng vấn? Bạn không biết phải trả lời sao cho ấn tượng? Đưng lo! Với 10 câu hỏi và trả lời thần chú dưới đây sẽ giúp bạn tự tin đương đầu với mọi cuộc phỏng vấn dù khó khăn nhất.

  1. Have an extremely strong work ethic. When I’m working on a project, I don’t want just to meet deadlines. Rather, I prefer to complete the project well ahead of schedule ( Tôi có một nguyên tắc làm việc hết sức kiên định. Khi tôi làm việc một trong một dự án, tôi không chỉ muốn hoàn thành đúng hạn. Thay vào đó, tôi muốn hoàn thành dự án trước thời hạn)
  1. I used to wait until the last minute to set appointments for the coming week, but I realized that scheduling in advance makes much more sense ( Tôi đã từng chờ đợi cho đến phút cuối để thiết lập các cuộc hẹn cho tuần tới, nhưng tôi đã nhận ra rằng việc thiết lập kế hoạch trước có ý nghĩa nhiều hơn nữa).
  1. I am glad to introduce that my name is Giang. I’m 25 years old. Now, I’m living in Ha Noi. I have 4 years experience as an office staff. In my free time, I like reading book, shopping and listening to music ( Tôi rất vui khi được giới thiệu, tên tôi là Giang. Tôi 25 tuổi. Hiện tại, tôi đang sống ở Hà Nội. Tôi đã có 4 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên văn phòng. Vào thời gian rảnh, tôi thích đọc sách, đi mua sắm và nghe nhạc).

4 . I have the savvy, experience, and superior communication ability to be an asset to your company ( Tôi có sự hiểu biết, kinh nghiệm và khả năng giao tiếp giỏi để trở thành một nhân viên trong công ty này).

5 . My salary expectations are in line with my experience and qualifications (Mức lương của tôi sẽ phù hợp với kinh nghiệm và năng lực của bản thân mình).

6. I found myself bored with the work and looking for more challenges. I am an excellent employee and I didn’t want my unhappiness to have any impact on the job I was doing for my employer (Tôi cảm thấy buồn chán với công việc và đang tìm kiếm nhiều thử thách. Tôi là một nhân viên xuất sắc và tôi không muốn những cảm xúc của mình ảnh hưởng tới công việc mà tôi đã làm).

  1. This job is a good fit for what I’ve been doing and enjoying throughout my career. It offers a mix of short – term projects and long – term goals. My organizational skills allow me to successfully multitask and complete both kinds of projects (Công việc này rất phù hợp đối với những gì tôi đã làm và mong muốn trong suốt sự nghiệp của mình. Công việc này đáp ứng một sự kết hợp của một kế hoạch ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. Kỹ năng tổ chức của tôi cho phép mình hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và hoàn thành các kế hoạch đề trên).

8 . I actually work better under pressure and I’ve found that I enjoy working in a challenging environment (Tôi thực sự làm việc tốt hơn dưới áp lực, và tôi đã thấy rằng tôi thích làm việc trong một môi trường đầy thách thức).

9 . When I face a difficult decision, I often keep calm down, and think of all problems and make the best answers ( Khi tôi phải đối mặt với một quyết định khó khăn, tôi thường giữ bình tĩnh, và suy nghĩ về tất cả các vấn đề, và đưa ra những phương án tốt nhất).

10. My long – term goals involve growing with a company where I can continue to learn, take on additional responsibilities, and contribute as much value as I can. (Mục tiêu dài hạn của tôi liên quan tới sự phát triển với một công ty, nơi tôi có thể tiếp tục học hỏi, đảm nhận trách nhiệm và đóng góp nhiều giá trị mà tôi có thể).

 

                                                                                                                          Trích –   Ms. Thu Lê

Hy vọng với 10 câu thần chú này sẽ giúp mọi người vượt qua các cuộc phỏng vấn một cách xuất sắc nhất. 

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *