4 Thì nên dùng trong IELTS Writing

Hiện tại đơn, quá khứ đơn, tương lai đơn, hiện tại hoàn thành là 4 thì trong tiếng Anh được dùng nhiều nhất trong IELTS Writing.

 

Trong IELTS Writing, bài viết chấm dựa trên 4 tiêu chí và hai trong số đó là Grammatical Range & Accuracy (độ rộng và sự chính xác về mặt ngữ pháp). Nếu bạn có thể lên nội dung dùng đủ 12 thì trong tiếng Anh thì rất tốt, nhưng điều này là một quá trình và nó không hề đơn giản.

Thay vào đó, bạn cần biết nội dung gì lên sử dụng thì nào. Dưới đây là một trong số những trường hợp cần dùng tương ứng với thì.

Present Simple – Thì hiện tại đơn

– IELTS Task 1 Process – Quy trình có thể coi là Facts (sự thật). Bạn sẽ phải dùng thì hiện tại đơn cho bài này.

Ví dụ: In the leather production process, right after animal skin is soaked intowater, it is then dried under high temperature.

– IELTS Task 1 – Câu mở đầu (paraphrase) và câu nhận xét chung (overview) đều để ở thì hiện tại đơn.

Ví dụ: The graph represents, chứ không phải là represented, hoặc It is immediately obvious that, không phải là it was immediately…

– Task 2 – Trừ khi bạn muốn dẫn một ví dụ trong quá khứ, phần lớn Task 2 bạn sẽ sử dụng thì hiện tại đơn. Đôi khi, nếu bạn muốn nhấn mạnh về độ dài thời gian, bạn có thể dùng thì hiện tại hoàn thành.

Ví dụ: Because of the ever-changing technology world, human resources specializing in this field have significantly innovated both their technical profession and work productivity to be qualified.

Past Simple – Thì quá khứ đơn

– IELTS Task 1 biểu đồ và maps – Ngoài bài process, phần lớn các đề bài khác trong IELTS Task 1 sẽ có chu kỳ thời gian gắn với nó, thường là thời gian trong quá khứ. Điều này có nghĩa, tất cả động từ miêu tả xu hướng hay sự thay đổi đều phải để ở thì quá khứ đơn.

Ví dụIn 1994, while the amount of money spent on vehicles soared to reach the peak of $10 million, other expenditures for the rest decreased considerably by only $ 4 million.

– IELTS Task 2 examples – Nếu bạn lấy ví dụ là một sự kiện xảy ra trong quá khứ ở Task 2, mặc định bạn phải để nó ở thì quá khứ. Tuy nhiên, thường ví dụ trong Task 2 sẽ ở thì hiện tại.

Ví dụ: For example, the global financial crisis in 2008 was witnessed with a number of economic and politic chaos and collapse in many countries.

Future Simple – Thì tương lai đơn

– IELTS Task 1 biểu đồ – đôi khi trong biểu đồ, bạn sẽ thấy các khoảng thời gian trong tương lai. Tuy nhiên, nên chú ý không sử dụng “will”, vì nếu nói thế tức bạn đang khẳng định nhưng các số liệu trong bài lại là phỏng đoán. Vì vậy, với những dữ liệu này, nên sử dụng mẫu câu “A được dự đoán là sẽ tăng/giảm…” = “A is predicted/projected to …”

Ví dụ: As can be seen from the current trend, the number of travelers visiting Europe countries is predicted to further increase in the upcoming years.

Present Perfect – Hiện tại hoàn thành

– Đây là thì động từ mà các bạn nên sử dụng nhiều hơn. Thì này thường dùng trong Task 2, khi nói đến một sự thật, nhưng lại muốn gắn thời gian vào.

Ví dụ: Thay vì Exhaust emission causes a lot of harms to the environment, bạn có thể viết: Exhaust emission has caused a lot of harms to the environment.

– Ứng dụng thực tiễn nhất của thì hiện tại hoàn thành là nói xem việc gì xảy ra hay chưa. Ví dụ, nếu các bạn muốn nói: “A đã/ chưa làm gì”, đừng nói là “A don’t/doesn’t + V”. Vì nếu bạn nói theo thì hiện tại đơn, bạn đang khẳng định nó là một sự thật. Việc này chưa xảy ra, chưa chắc là nó sẽ không bao giờ xảy ra. Ngược lại, nếu nó xảy ra rồi, không có nghĩa nó sẽ xảy ra mãi mãi. Vậy các bạn nên viết “A has/hasn’t/have/haven’t…”

Ví dụ: Textbooks used in many high schools these days haven’t been updatedyet, which causes some troubles for students in accessing latest knowledge.

Trường hợp đặc biệt

– Trong Task 2, đôi khi sẽ phải đưa ra một trường hợp giả định. Ví dụ: Nếu chúng ta làm việc này, việc này sẽ xảy ra… Hoặc: Chính Phủ có thể/nên làm việc này… Vì đây là một trường hợp giả định, bạn đừng sử dụng “will”, vì khi dùng “will” là bạn đang khẳng định. Thay vào đó, hãy dùng “would”. Tương tự, không nên dùng từ “can”, hãy dùng “could”.

English Garden hy vọng với bài viết này sẽ giúp bạn đạt điểm cao trong bài thi ELTS Writing !

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *